Rijopleiding in Stappen (RIS)

Met de ‘Rijopleiding In Stappen’ (RIS) word je stapsgewijs opgeleid en voorbereid op het veilig en zelfstandig deelnemen aan het verkeer. De RIS-methodiek onderscheidt zich van traditionele lesmethoden door het lesprogramma op te delen in 4 afgebakende modules. Zo leer je in een logische en verantwoorde volgorde alle aspecten van het veilig en zelfstandig autorijden. 

De RIS-opleiding biedt een goede voorbereiding op wat je straks als automobilist moet kennen, kunnen en willen. De RIS-opleiding is een door het CBR ontwikkelde instructiemethode, verdeeld in overzichtelijke hoofdstukjes met handelingen (ook wel scripts genoemd), waarin alle kennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn om veilig met een auto door het verkeer te rijden worden behandeld. Deze scripts kunnen door elkaar worden gebruikt en worden je stap voor stap aangeleerd.

De RIS-opleiding is opgebouwd uit 46 scripts, verdeeld over de 4 modules. Door de scripts in een voor jou logische volgorde aan te leren ontstaat een rijopleiding op maat. Zo leer je alle onderdelen van het autorijden. Op ’n instructievorderingenkaart (IVK) worden door de rijinstructeur al jouw vorderingen bijgehouden en jij noteert de vorderingen na elke rijles in het praktijkboek, zo kun je de voortgang van jouw rijopleiding stap voor stap volgen. Je weet dus altijd precies wat je al bereikt hebt, hoever je al bent in de rijopleiding en welke vaardigheid je de volgende les(sen) gaat aanleren.

Door elke volgende rijles goed voor te bereiden, met behulp van het praktijkboek, levert je dat serieuze tijdwinst op tijdens de rijlessen en kom je meer aan het echte rijden toe.

De 4 modules zijn:

  • Module 1: Voertuigbediening en voertuigbeheersing
  • Module 2: Beheersing van eenvoudige verkeerssituaties en verkeersmanoeuvres
  • Module 3: Beheersing van complexe verkeerssituaties  
  • Module 4: Veilig en verantwoordelijke verkeersdeelname  

Als je module 4 beheerst, ben je goed voorbereid op je taak als bestuurder van een auto en klaar voor het CBR-praktijkexamen. Bij het speciale RIS-praktijkexamen verwacht de examinator een geautomatiseerde bediening en veilig, sociaal en milieuverantwoord gedrag.

Iets voor jou? Informeer naar de mogelijkheden.