Lockdown verlengt tot 2-3-’21

2 februari 2021: Zoals vanavond tijdens de persconferentie aangegeven, blijven bijna alle maatregelen van kracht tot tenminste 2 maart. Dat betekent dat er geen autorijlessen mogen worden gegeven en dat het CBR alle Tussentijdse Toetsen, Theorie- en Praktijkexamens heeft uitgesteld.

Ik begrijp goed dat dit voor iedereen heel erg vervelend is, zeker voor diegene die al voor de tweede keer hun examen moeten gaan verzetten.

Ik begrijp ook goed dat velen op meer vlakken met de negatieve effecten van deze Coronacrisis te maken hebben (school, uitgaan, werk, bezoek, etc.) en hoop dan ook dat we inderdaad op weg zijn richting het licht aan het einde van deze (tot nu toe) hele lange tunnel.

Hou vol, blijf positief en vooral gezond.