24-3-2020: Update maatregelen i.v.m. Corona-virus

Op 24 maart jl. zijn er aanvullende maatregelen van kracht geworden. Onderdeel van deze maatregelen is dat het uitvoeren van alle vormen van contactberoepen verboden wordt, voor zover er geen 1,5 meter afstand tot klant gehouden kan worden. Hieronder valt ook de categorie ‘ rij-instructie’. De maatregelen gaan per direct in en zullen uiterlijk 6 april 2020 worden heroverwogen.